Eén online strategie voor de publieke Regionale Omroepen.

RegioGrid bundelt de ambitie van vijf regionale omroepen om hun online strategie te optimaliseren. RTV Noord, RTV Drenthe, Omroep Gelderland, Omroep West en RTV Rijnmond werken in gezamenlijkheid aan kostenbesparing, kennisdeling, snelheid en online resultaat.

Volledig Responsive.

Een responsive ontwerp levert een website met een optimale presentatie voor verschillende weergaves. RegioGrid zal een aangepaste weergave tonen afhankelijk van welk apparaat gebruikt wordt om de website te raadplegen.

Uitgangspunt van RegioGrid is een mobile-first strategie. Het basisontwerp gaat uit van een volledig functionele en rijke weergave op een smartphone en wordt uitgebreid naar mate gebruik wordt gemaakt van apparaten met een groter beeldformaat.

Snel, Simpel en Actueel.

De snelheid van het nieuws is bij vlagen hoog en onberekenbaar. RegioGrid levert een platform direct gekoppeld aan de newsrooms van de regionale omroepen waardoor snelheid en actualiteit gewaarborgd worden. Door gebruik te maken van gedeelde capaciteit kan deze snel opgeschaald en ingezet worden.

RegioGrid richt zich op zo effectief mogelijke koppelingen tussen content en media; de snelheid van berichtgeving is leidend, gekoppeld aan een zo uitgebreid mogelijke verrijking en interactiviteit.